Čakalne dobe

Na podlagi 3. člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in vodenje o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur. list št. 3/18) je direktor imenoval naslednje odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov:

  • LEA AHČIN, dipl.med.sestra, vodja podpornih služb - odgovorna oseba – koordinator
  • VESNA LEBEN, dipl.med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za operativno dejavnost
  • NEŽA JANČIČ, dipl. med. sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za dispanzer za ženske ter za specialistično ambulantno dejavnost
  • ANDREJA BLAŽEJ STARE, dipl.med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam v Centru za bolezni dojk
  • ANDREJA ZUPAN, višja med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za neonatalno ambulanto in UZ kolkov dojenčkov

Kranj, 01.07.2024

Poročilo o čakalnih dobah in številu čakajočih na dan 1.7.2024

Javi pravočasno