Zgodovina bolnišnice

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo v Kranju je pričela s svojim delom 7. novembra leta 1955 pod imenom Porodnišnica Kranj. Namenjena je bila porodnicam s področja takratnih občin Kranj, Škofja Loka in Tržič. Z dobrim strokovnim delom in zlasti z dobrimi medčloveškimi odnosi, tako v samem kolektivu, kot v odnosih do bolnika, si je mlada ustanova kaj kmalu pridobila zaupanje porodnic in bolnic, tako, da je kmalu postala pretesna za potrebe gorenjskih žensk.

V letu 1959 se je preimenovala v Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj, pričela pa so se tudi dela na novogradnji na novi lokaciji, kjer bolnišnica deluje še danes. Nova stavba je zaživela 7. novembra, leta 1964.

V novih in boljših delovnih pogojih so zaposleni z vestnim in požrtvovalnim delom še povečali strokovni ugled ustanove. Zelo hitro si je pridobila sloves dobre, strokovne in prijazne bolnišnice in postala znana po porodih v hipnozi, po zunanjih obratih pri nosečnicah z medenično vstavo ploda, po programiranih porodih in po naporih za uveljavitev dojenja. Vrh rojstev je dosegla leta 1979, ko se je v njej rodilo pri 2901 porodu 2937 otrok. Na slovenskem nivoju je bila med prvimi, ki je uvedla amnioskopijo, pH-metrijo, kardiotokografijo in laparoskopijo v svoje rutinsko delo. V letu 1997 smo pristopili k pripravi udejanjanja Unicefovega programa ,,Novorojencem prijazna porodnišnica” in 10. oktobra leta 2000, po opravljenem ogledu bolnišnice in preizkusu znanja, ta naziv tudi prejeli. Ta naziv nas zavezuje, da izpolnjujemo zahteve listine ,,Deset korakov k uspešnemu dojenju”.

Po velikosti smo sedaj četrta največja porodnišnica v Sloveniji, pri čemer pa porodništvo predstavlja le tretjino njene hospitalne dejavnosti.

Ginekologi naše bolnišnice so bili dolga leta tudi nosilci ambulantne dejavnosti, najprej v lastni ustanovi, kar je postalo osnova sedanjega dispanzerja za ženske. Kasneje so svojo ambulantno dejavnost razširili še na dispanzerje za ženske v zdravstvene domove in obratne ambulante večjih delovnih organizacij in s tem omogočali zgodnje odkrivanje raka na rodilih.