Center za bolezni dojk

Kaj delamo?

Pregled obsega klinični pregled dojk, mamografijo in ultrazvočno diagnostiko.

Kje se nahajamo?

Ambulanta za pregled dojk je v kleti Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. Vhod se nahaja nasproti zavarovalnice Triglav.

Naročanje

Potrebna je predhodna prijava osebno, v rednem času ambulante ali po telefonu od ponedeljka do petka med 7.00 in 10.00 uro ter med 10.30 in 14.30 uro na telefonsko številko 04 208 28 00.

Original napotnico ali potrdilo o izdani e-napotnici  lahko pošljite po pošti na naslov: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj (BGP Kranj), Kidričeva cesta 38 a, 4000 Kranj, s pripisom Center za bolezni dojk (CBD) ali osebno oddate v zaprti kuverti na točki za naročanje, med 7.00 in 14.00 uro.

Za spremembo termina in ostale informacije smo vam na voljo v delovnem času ambulante, na tel. številki 04 20 82 800 ali po e-pošti: cbd@bgp-kranj.si.

Ko vas uvrstimo v čakalno knjigo, vas o datumu pregleda obvestimo po pošti.

Pri naročanju za kontrolni pregled preverite navodila na izvidu zadnjega pregleda dojk (kontrola čez 6, 12 oz. 24. mesecev) in veljavnost napotnice.

Za pregled potrebujete NAPOTNICO IZBRANEGA GINEKOLOGA ALI IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA in zdravstveno kartico.

Samoplačniški pregled dojk

Trenutno ne izvajamo samoplačniških pregledov dojk.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 04 208 28 00.

PREVENTIVNI DRŽAVNI PROGRAM ODKRIVANJA RAKA DOJK (DORA) tel. št. 080 2728

Do preventivne mamografije so upravičene ženske med 50 in 69 letom starosti.

Naročanje oziroma vabljenje na mamografijo poteka preko Onkološkega inštituta v Ljubljani.


Pri nas opravljamo mamografijo.

Odčitavanje slik in izdaja izvida poteka preko Onkološkega inštituta v Ljubljani.
Za prenaročanje ali dodatne informacije pokličite na telefonsko številko, ki je navedena na vabilu.

 

Ordinacijski čas:

ZDRAVNIK

URNIK AMBULANT CBD

Nikola Bešić, dr. med.

vsak 2. ponedeljek v mesecu od 15. do 19. ure

Sabrije Kastrati Lumi,. dr. med.

vsako 3. sredo od 7.30 do 12.30 ure

Urška Eržen Rupnik, dr. med.

vsako 2. in 4. sredo od 7.30 do 12.30 ure
vsak četrtek od 7.30 do 12.30 ure

Vida Stržinar, dr. med.

vsako 1. sredo od 7.30 do 12.30 ure

Drago Sredanović, dr. med.

vsak torek od 14.30 do 19. ure

Ultrazvok dojk

ZDRAVNIK

URNIK IZVAJANJA PREISKAVE

Srbobran Stanković, dr. med.

vsak ponedeljek od 7. do 13.30 ure
vsak četrtek od 14.30 do 20.30 ure
27 petkov po razporedu od 7. do 13.30 ure