Vizija in poslanstvo

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj želi postati najsodobnejša, visoko strokovna, dinamična, poslovno uspešna, varna in prijazna zdravstvena organizacija. Naš skupni cilj je tako zadovoljstvo bolnika, katerega bomo zagotavljali z individualno visoko kakovostno zdravstveno in negovalno oskrbo naših bolnikov, kot zaposlenih, lastnikov in širše skupnosti, v kateri bolnišnica deluje.

Naše poslanstvo je nuditi visoko kakovostno raven zdravstvenih in drugih storitev našim bolnikom in drugim uporabnikom. Zaposlenim zagotavljamo stalno izobraževanje za poklicni in osebni razvoj. Naše delovanje je usmerjeno v varno in kakovostno obravnavo vseh bolnikov.

Trudimo se, da smo za bolnike dostopni ves čas in da se pri nas počutijo varne in zaželene. Prav tako spodbujamo dobre medosebne odnose in sodelovanje med zaposlenimi in s tem pripadnost vsakega zaposlenega v BGP Kranj. Z optimalno organizacijo in izkoristkom človeških, finančnih in drugih virov zagotavljamo stabilnost poslovanja in naše rezultate nenehno primerjamo s primerljivimi bolnišnicami v Sloveniji in tujini.