Politika kakovosti

Vsi zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in ostali zaposleni v bolnišnici se zavezujemo, da svoje delo, s področja diagnostike in zdravljenja ter zdravstvene nege, kot tudi vseh drugih dejavnosti, opravljamo na visoki kakovostni ravni v dobrobit uporabnikom naših storitev in širše družbene skupnosti.

Kakovost storitev zagotavljamo s pomočjo:

  • jasno opredeljenih pooblastil in odgovornosti,
  • jasno začrtanih smernic, navodil in priporočil, ki so namenjena doslednemu izpolnjevanju vseh vrst zahtev in ne dopuščajo individualnih nenamernih odstopanj,
  • usposabljanja strokovnih kadrov z izvajanjem aktivnosti na področju do in podiplomskega izobraževanja na vseh področjih delovanja bolnišnice,
  • nenehnega vlaganja v strokovni napredek in razvoj zaposlenih.

Za zaposlene v bolnišnici ustvarjamo sodobno delovno okolje, ki predstavlja varnost in istočasno, s pravo mero tekmovalnosti, tudi intelektualni izziv. S stalnim spremljanjem vplivov delovnega okolja na zdravje zaposlenih dobivamo podlage za izvajanje ukrepov za izboljševanje delovnih razmer, z namenom zagotoviti varno in zdravo okolje tako za zaposlene kot za uporabnike naših storitev in obiskovalce. Zaposleni v bolnišnici so najpomembnejši nosilci načrtovanja in izvajanja najrazličnejših nalog, zato tudi v prizadevanjih na poti k stalnemu izboljševanju kakovosti poslovanja prispevajo največji delež. Vodstveni delavci jih pri tem spodbujajo tudi s cilji, ki vodijo k mednarodno primerljivi kakovosti naših storitev.

Pri izvajanju vseh aktivnosti v okviru poslovnih procesov posebno skrb namenjamo planiranju, določanju merljivih ciljev in z objektivnim merjenjem doseženega postavljamo temelje za nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja. Zaradi pomena našega dela za širše družbeno okolje o izsledkih in ugotovitvah obveščamo strokovno in laično javnost ter se povezujemo s podobnimi ustanovami doma in po svetu. Osnovo politiki kakovosti predstavljata poslanstvo in vizija, opredeljena v strateškem poslovnem načrtu. K pripravi so povabljeni vsi zaposleni. Vsi imajo tudi možnost seznanitve z novimi izdajami strateškega poslovnega načrta.

  • 2023