Javna naročila

Javno naročanje pomeni pridobivanje najugodnejše ponudbe za izvedbo določenih del ali storitev oziroma za dobavo določenih dobrin na podlagi vnaprej opredeljenega postopka in na podlagi več konkurenčnih ponudb. Ne glede na vrednost in vrsto postopka, je cilj javnega naročanja gospodarna nabava blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnega naročanja so zavezani vsi proračunski uporabniki. Najpomembnejšo vlogo pri javnem naročanju ima Zakon o javnem naročanju, ki ga morajo spoštovati tako naročniki kot ponudniki. Naročnikovo ravnanje usmerjajo tudi temeljna načela javnega naročanja: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno z Zakonom o javnem naročanju in s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Več o javnem naročanju:
Uradni list RS - www.uradni-list.si
Državna revizijska komisija - www.dkom.si
Ministrstvo za finance - www.gov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm

Javna naročila skladno z 10. členom Zakona o dostopu informacij javnega značaja posredujemo v svetovni splet.

Vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila posredujemo v svetovni splet.

 

Dostop do modula za oddajo ponudb: https://jn.bolnisnica-kranj.si/

 

 Kontakt

Služba nabave in javnih naročil

Jelena Veselinović
Telefon: 04 208 28 50
El. pošta: jelena.veselinovic@bgp-kranj.si


Arhiv javnih naročil

Javna naročila 2021
Javna naročila 2020
Javna naročila 2019
Javna naročila 2018
Javna naročila 2017
Javna naročila 2016
Javna naročila 2015
Javna naročila 2014
Javna naročila 2013
Javna naročila 2012
Javna naročila 2011
Javna naročila 2010