Izjava o dostopnosti

DOSTOPNOST

V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj si prizadevamo, da bi bilo naše spletišče dostopno za vse uporabnike, zlasti pa tudi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Zato je spletišče usklajeno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA).

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.bolnisnica-kranj.si/.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona …),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • opremljanje slik z nadomestnim besedilom

 

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče https://www.bolnisnica-kranj.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča https://www.bolnisnica-kranj.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi prevelikega nesorazmernega bremena, skladno z 6. členom ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (podpisani notranji akti zavoda, letna poročila itd…),
  • različne kompleksne tabele s podatki (npr. kazalnik kakovosti),
  • organigram

 

Inšpekcijski pregled spletne strani

Zadnji inšpekcijski pregled spletne strani je bil opravljen s strani RS Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana: dne 14. 6. 2022.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 12. 7. 2022 na podlagi samoocene.
Zadnja sprememba izjave: dne 12. 7. 2022.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču https://www.bolnisnica-kranj.si/ kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

tajnistvo@bgp-kranj.si

ali

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Kidričeva 38a
4000 Kranj
Telefonska številka: 04 208 2800

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Republika Slovenija
Ministrstvo za javno upravo - Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.ijs@gov.si