Citopatološki laboratorij

Test po Papanicolaou (PAP)  je edini uspešni presejalni test, ki ga danes poznamo za odkrivanje predrakavih sprememb na sluznici materničnega vratu. Citološki laboratorij BGP Kranj je bil v letošnjem letu v celoti prenovljen in je tako dobil veljavno dovoljenje za delo  Ministrstva za zdravje. Laboratorij izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva Pravilnik o delovanju laboratorijev za pregledovanje brisov materničnega vratu (Uradni list RS, št. 68/01 in 128/04).

BGP Kranj opravlja citološke preglede BMV za potrebe specialistične ginekološke ambulante bolnišnice, specialistične ambulante Zdravstvenih domov in zasebne specialistične ambulante.

Presejanje BMV opravljajo usposobljeni presejalci, ki morajo biti pri svojem delu ves čas zbrani, da pregledajo in ocenijo vsako spremembo v preparatu. V laboratoriju je vzpostavljena kontrola kakovosti v vseh stopnjah vsakodnevnega dela. Nadzor kakovosti se deli na: prevzem in sprejem vzorcev, laboratorijsko pripravo vzorcev (barvanje), notranji nadzor presejanja, dvojno pregledovanje brisov, arhiviranje in čas do izvida.

Pri prevzemu vzorcev laboratorijski tehnik preveri ujemanje priimka preiskovanke in oznake na objektnem stekelcu in napotnici. Prav tako se ob prevzemu vzorca preveri ali je napotnica  pravilno izpolnjena. Vsakršno neujemanje vodimo v obliki zavrnitve in/ali neskladja. V primeru ujemanja podatkov na napotnici in objektnem stekelcu vzorec sprejmemo. Preiskovanko vnesemo v laboratorijski informacijski sistem, kjer se dodeli zaporedna protokolarna številka. Sledi barvanje in pokrivanje vzorcev. Tako obdelani vzorci so pripravljeni za mikroskopski pregled.

Med vsemi sprejetimi BMV presejalec izloči tiste brise, ki so normalni in izvid sam zaključi. Če je v BMV prisotna atipija (patološke spremembe različnih stopenj), jo označi, oceni stopnjo atipije in jo pokaže citopatologu, ki da dokončno oceno (diagnozo). BMV z oznako nujno se pogledajo in ocenijo prednostno. Izvide vseh pregledanih BMV se mesečno pošiljajo v register ZORA, enkrat letno pa se v register pošiljajo tudi podatki o histopatološki korelaciji.

Dobro delovanje laboratorija je odvisno tudi od sodelovanja z ginekologi, ki pošiljajo BMV v laboratorij v pregled.

Številka dovoljenja: MZ 315-10/2011-58 z dne 12.6.2015