AACI gold AACI platinum AACI ISO 9001
(04) 208 28 00

Čakalne dobe

Na podlagi 3. člena Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in vodenje o načinu vodenja čakalnih seznamov (Ur. list št. 3/18) je direktor imenoval naslednje odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov:

  • ŠPELA POŽUN, dipl.med.sestra, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege - odgovorna oseba – koordinator
  • SIMONA BALANČ URŠIČ, dipl.med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za operativno dejavnost
  • VESNA ZAJC, tehnik zdr. nege, odgovorna oseba za čakalni seznam za dispanzer za ženske, male operacije (nadomešča jo Zdenka Brešar)
  • ŠTEFKA FRANTAR, dipl.med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam v Centru za bolezni dojk
  • ANDREJA ZUPAN, višja med.sestra, odgovorna oseba za čakalni seznam za neonatalno ambulanto in UZ kolkov dojenčkov

Kranj, 5. 1. 2021


Poročilo o čakalnih dobah in številu čakajočih