Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj Ginekologija Kranj

Javna naročila

Javno naročanje pomeni pridobivanje najugodnejše ponudbe za izvedbo določenih del ali storitev oziroma za dobavo določenih dobrin na podlagi vnaprej opredeljenega postopka in na podlagi več konkurenčnih ponudb. Ne glede na vrednost in vrsto postopka je cilj javnega naročanja gospodarna nabava blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnega naročanja so zavezani vsi proračunski uporabniki. Najpomembnejšo vlogo pri javnem naročanju ima Zakon o javnem naročanju, ki ga morajo spoštovati tako naročniki kot ponudniki. Naročnikovo ravnanje usmerjajo tudi temeljna načela javnega naročanja: gospodarna poraba javnih sredstev, enakopravnost ponudnikov, transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Skladno z Zakonom o javnem naročanju in s temi načeli se vodijo vsa javna naročila.

Več o javnem naročanju:
Uradni list RS - www.uradni-list.si
Državna revizijska komisija - www.gov.si/dkom
Ministrstvo za finance - www.gov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm

Javna naročila skladno z 10. členom Zakona o dostopu informacij javnega značaja posredujemo v svetovni splet.
Vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila posredujemo v svetovni splet.

Kontakt

Služba nabave in javnih naročil
Mag. Mihela Šifrer, pomočnica direktorice in vodja skupnih služb
Telefon: 04 208 28 45
El. pošta: mihela.sifrer@bgp-kranj.si
JAVNA NAROČILA 2017


oznaka: 1-JN/2017-S
opis predmeta: HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE
vrsta postopka: Socialne storitve
vrednost naročila: 81.752,88 EUR brez DDV
rok za predložitev ponudbe: 16.12.2016
izbrani ponudnik: Splošna bolnišnica Izola
pogodba je objavljena: https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/


oznaka: 2-JN/2017-S
opis predmeta: LABORATORIJSKE STORITVE
vrsta postopka: Socialne storitve
vrednost naročila: 56.392,33 EUR brez DDV
rok za predložitev ponudbe: 9.12.2016
izbrani ponudnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
pogodba je objavljena: https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/


oznaka: 3-JNOP/2017-B POOBLASTILO Ministrstvo za javno upravo
opis predmeta: SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA NAKUP INFUZIJSKIH IN TRANSFUZIJSKIH SISTEMOV
vrsta postopka: odprti postopek


oznaka: 4-VE/2017-B
opis predmeta: PISARNIŠKI MATRIAL
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 14.235,7611 EUR brez DDV
izbrani ponudnik: Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Ljubljana
                                DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana
pogodba je objavljena: https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/


oznaka: 5-VE/2017-B
opis predmeta: ČISTILA IN PAPIRNA GALANTERIJA
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 13.556,9055 EUR brez DDV
izbrani ponudnik: Exim Ex d.o.o., Ljubljana
                                Kimi d.o.o., Trzin
                                Sanolabor d.d., Ljubljana
                                Europap d.o.o., Ljubljana
                                Vafra Commerce d.o.o., Griže
pogodba je objavljena: https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/


oznaka: 6-VE/2017-S
opis predmeta: SEŽIG ODPADKOV
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 15.656,04 EUR brez DDV za obdobje treh (3) let
izbrani ponudnik: Biotera d.o.o., Komenda
pogodba je objavljena: https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/


oznaka: 7-JN/2017-S
opis predmeta: MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJSKE PREISKAVE
vrsta postopka: Socialne storitve
vrednost naročila: 311.162,52 EUR brez DDV
rok za predložitev ponudbe: 29.3.2017
izbrani ponudnik: NLZOH, Maribor
pogodba je objavljena: https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/

oznaka: 8-VE/2017-S
opis predmeta: PREVZEM IN RAVNANJE Z ODPADKLI IZ ZDRAVSTVA TER ZABOJNIKI ZA INFEKTIVNE ODPADKE
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 19.997,89 EUR brez DDV
rok za predložitev ponudbe: 13.6.2017
izbrani ponudnik: Mollier Celje, d.o.o.
pogodba je objavljena: https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/

oznaka: 9-VE/2017-S
opis predmeta: STORITVE FIZIČNEGA VAROVANJA
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 18.999,96 EUR brez DDV
rok za predložitev ponudbe: 19.7.2017
izbrani ponudnik: Plus Orbita d.o.o., Križe
pogodba je objavljena: https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/

oznaka: 10-NMV/2017-S
opis predmeta: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila: 93.965,84 EUR brez DDV za obdobje štirih (4) let
rok za predložitev ponudbe: 21.11.2017 do 10.00 ure
izbrani ponudnik: Zavarovalnica Trigla d.d., OE Kranj
povezava s portalom: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=228716

oznaka: 13-NMV/2017-B
opis predmeta: ŠIVALNI MATERIAL
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila:  46.450, 434 EUR brez DDV za obdobje treh (3) let
rok za predložitev ponudbe: 22.12.2017 do 10.00 ure
izbrani ponudniki: Medis d.o.o., Ljubljana - Črnuče
                                 Sanolabor d.d., Ljubljana
                                 Mark Medical d.o.o., Sežana
                                 Johnson &Johnson d.o.o. ,Ljubljana
povezava s portalom: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=233154


oznaka: 14-NMV/2017-B
opis predmeta: VSADKI ZA GINEKOLOŠKE OPERACIJE IN ENDOSKOPSKE VREČKE
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila: 40.194,21 EUR brez DDV za obdobje enega (1) leta
rok za predložitev ponudbe: 25.1.2018 do 10.00 ure
izbrani ponudnik: Sanolabor d.d., Ljubljana
                                Johnson & Johnson d.o.o., Ljubljana
                                MM Surgical d.o.o., Ljubljana
povezava s portalom: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=235757


 oznaka: 15-VE/2017-S
opis predmeta: PREVOZNE STORITVE
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 19.000,00 EUR brez DDV za obdobje enega(1) leta
izbrani ponudnik: Kurirstvo Urbiha Marijan s.p, Naklo
pogodba je objavljena: https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/

oznaka: 16-JN/2017-S
opis predmeta: LABORATORIJSKE STORITVE
vrsta postopka: Socialne storitve
vrednost naročila: 54.352,77
rok za predložitev ponudbe:
izbrani ponudnik:


oznaka: 17-JN/2017-S
opis predmeta: HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE
vrsta postopka: Socialne storitve
vrednost naročila: 93.183,04
rok za predložitev ponudbe:
izbrani ponudnik:

oznaka: N17/2017
opis predmeta: TISKARSKE STORITVE - tiskanje obrazcev
vrsta postopka:  evidenčno naročilo
vrednost naročila: 18.258,99 EUR
izbrani ponudnik: Ges derlink d.o.o., Škofja Loka


oznaka: P1/2017
opis predmeta: Pogodba o sodelovanju za dobavo mini vsadkov za opravljanje histeroskopske trajne brezhormonske kontracepcije
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 17.520,00 EUR
izbrani ponudnik: Bayer d.o.o., Ljubljana

oznaka: P2/2017
opis predmeta: Pogodba o pravnih storitvah in zastopanje
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 14.500,00 EUR
izbrani ponudnik: Odvetniška pisarna Bohl, Ljubljana


oznaka: P3/2017
opis predmeta: Pogodba mednarodni akreditacijski standard
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 11.000,00 EUR
izbrani ponudnik:  AACI družba za akreditacijo, LjubljanaJAVNA NAROČILA 2018

oznaka: 1-VE/2018-B
opis predmeta: PISARNIŠKI MATRIAL
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 14.543,96 EUR brez DDV
izbrani ponudnik: Mladinska knjiga trgovina, d.o.o., Ljubljana
                                DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana


oznaka: 2-NMV/2018-S
opis predmeta: STORITVE FIZIČNEGA VAROVANJA
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila: 148.818,60 EUR brez DDV za obdobje treh (3) let
rok za predložitev ponudbe:24.7.2018 do 10.00 ure
izbrani ponudnik: Protect infra d.o.o., Maribor
povezava s portalom: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=263869


oznaka: 3-VE/2018-B
opis predmeta: ČISTILA IN PAPIRNA GALANTERIJA
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 14.562,09 EUR brez DDV
izbrani ponudnik: Exim Ex d.o.o., Ljubljana
                                Kimi d.o.o., Trzin
                                Sanolabor d.d., Ljubljana
                                Europap d.o.o., Ljubljana
                                Vafra Commerce d.o.o., Griže


oznaka: 4-NMV/2018-B
opis predmeta: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila:128.193,626 EUR brez DDV za obdobje šestnajst (16) mesecev
rok za predložitev ponudbe:4.7.2018 do 10.00 ure
izbrani ponudnik: Mesarstvo Oblak d.o.o., Žiri
                                Ljubljanske mlekarne d.o.o.
                                Perutnina Ptuj d.d.
                                Digit d.o.o.
                                Geaprodukt d.o.o
                                Pitus d.o.o.
                                Kvibo d.o.o.
                                ŽITO d.o.o.
                                Sipic d.o.o.
                                Consult commerce d.o.o.
                               Poslovni sistem Mercator d.d.
povezava s portalom: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=258480


oznaka: 5-NMV/2018-S
opis predmeta: OKOLJU PRIJAZNA STORITEV PRANJA PERILA IN NAJEM BOLNIŠNIČNEGA PERILA
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila: 142.814,04 brez DDV za obdobje treh (3) let
rok za predložitev ponudbe: 26.7.2018 do 10.00 ure
izbrani ponudnik: Salesianer Miettex Periteks d.o.o., Trzin
povezava s portalom: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=263186


oznaka: 6-VE/2018-S
opis predmeta: PREVZEM IN RAVNANJE Z ODPADKLI IZ ZDRAVSTVA
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 19.028,17 EUR brez DDV
rok za predložitev ponudbe: 3.7.2018
izbrani ponudnik: Mollier Celje, d.o.o.


oznaka: 7-NMV/2018-B
opis predmeta: SANITETNI IN OBVEZILNI MATERIAL TER ZAŠČITNA SREDSTVA
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila: 182.107,84 brez DDV za obdobje treh (3) let
rok za predložitev ponudbe: 22.10.2018 do 11.00 ure
izbrani ponudnik: Sanolabor d.d., Ljubljana
                                Kemofarmacija d.d., Ljubljana
                               Tosama d.o.o., Domžale
                                Simps's d.o.o., Trzin
                               Paul Hartmann Adriatic d.o.o., Ljubljana
povezava s portalom: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=275525


oznaka: 8-NMV/2018-B
opis predmeta: MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila: 171.835,66 brez DDV za obdobje treh (3) let
rok za predložitev ponudbe: 6.11.2018 do 11.00 ure
izbrani ponudnik: Sanolabor d.d., Ljubljana
                                Pulmodata d.o.o., Radomlje
                                Euromed d.o.o., Brezovica
                                Karl Storz Endoskopija d.o.o., Ljubljana
                                Venofarmacija d.o.o., Celje
                                Medistar d.o.o., Ljubljana
povezava s portalom: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276535


oznaka: 9-NMV/2018-B
opis predmeta: DOBAVA IN MONTAŽA MEDICINSKE OPREME ZA NOVOROJENCE ZA PORODNI BLOK BGP KRANJ - po pooblastilu Ministrstva za zdravje RS
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila: 29.150,05 brez DDV
rok za predložitev ponudbe: 20.11.2018 do 12.00 ure
izbrani ponudnik: Medicotehna d.o.o., Ljubljana
povezava s portalom: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=281983


oznaka: 10-VE/2018-B
opis predmeta: DOBAVA IN MONTAŽA MEDICINSKE OPREME ZA  PORODNI BLOK BGP KRANJ(izločeni sklopi) - po pooblastilu Ministrstva za zdravje RS
vrsta postopka: evidenčno naročilo (peti odstavek 73.čl ZJN-3)
vrednost naročila: 195.000,00 brez DDV
izbrani ponudnik: Medicoengineering d.o.o., Trzin
                                Skanteh d.o.o., Ljubljana

 oznaka: 11-VE/2018-S
opis predmeta: PREVOZNE STORITVE
vrsta postopka: evidenčno naročilo
vrednost naročila: 19.000,00 EUR brez DDV za obdobje enega(1) leta
izbrani ponudnik: Kurirstvo Urbiha Marijan s.p, Naklo

oznaka: 13-VE/2018-S
opis predmeta: LABORATORIJSKE STORITVE
vrsta postopka: evidenčno naročilo - Socialne storitve
vrednost naročila: 56.165,90
izbrani ponudnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik


oznaka: 14-JN/2018-S
opis predmeta: HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE
vrsta postopka: evidenčno naročilo - Socialne storitve
vrednost naročila: 95.285,21
izbrani ponudnik:Splošna bolnišnica IzolaJAVNA NAROČILA 2019

oznaka: 1-NMV/2019-B
opis predmeta: VSADKI ZA GINEKOLOŠKE OPERACIJE IN ENDOSKOPSKE VREČKE
vrsta postopka: naročilo male vrednosti
vrednost naročila: 75.830,117 brez DDV
rok za predložitev ponudbe: 29.1.2019 do 11.00 ure
izbrani ponudnik: Pro gem d.o.o., Ljubljana
                                Johnson & Johnson d.o.o., Ljubljana
                                Medip d.o.o., Ljubljana
                                Sanolabor d.d., Ljubljana
povezava s portalom:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=291300


 

Arhiv javnih naročil

Javna naročila 2016
Javna naročila 2015
Javna naročila 2014
Javna naročila 2013
Javna naročila 2012
Javna naročila 2011
Javna naročila 2010

Uporabljamo piškotke!

Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.
Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.