Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj Ginekologija Kranj

Razpis

Razpis za delovno mesto direktorja zavoda

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS – stari, št. 12/91 in 8/96) in 25. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Svet j.z. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva c.38 a, 4000 Kranj razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž) ZAVODA

Kandidati oz. kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri s specializacijo ene od strokovnih usmeritev po sistemizaciji delovnih mest zavoda (ginekologija in porodništvo, pediatrija, anesteziologija),

- najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju dela zavoda, od tega najmanj dve leti z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom oz. kandidatko sklenjena za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4-letnim mandatom. Mandat kandidatu oz. kandidatki začne teči v oktobru.

Vsem zainteresiranim kandidatom oz. kandidatkam so v času od dneva razpisa do roka oddaje na razpolago dokumenti zavoda. Vpogled v dokumente je možen po predhodni najavi po telefonu št. 04 2082822 med 10. in 12. uro.

Kandidature s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 4 let morajo kandidati oz. kandidatke poslati v 8 dneh po objavi razpisa na gornji naslov priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ - Za razpis direktorja oz. direktorice«.

Predsednik sveta

Matjaž Tavčar

Razpis je objavljen v Uradnem listu z dne 20.6.2014.
»» Arhiv novic

Uporabljamo piškotke!

Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.
Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.