Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj Ginekologija Kranj

Razpis za prosto delovno mesto strokovnega direktorja (m/ž) zavodaSvet JZ BGP Kranj razpisuje prosto delovno mesto za strokovnega direktorja (m/ž) zavoda.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Kidričeva cesta 38a

4000 Kranj

 

 

Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38 a, 4000 Kranj, razpisuje prosto delovno mesto

 

STROKOVNEGA DIREKTORJA (m/ž) ZAVODA

 

za štiri (4) letno mandatno obdobje.

 

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju kandidat) mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

-    ima najmanj izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu  druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje (univerzitetno izobrazbo ali magistrsko izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo)),

-      ima najmanj pet let delovnih izkušenj kot zdravnik specialist s področja dejavnosti zavoda.

 

Strokovnega direktorja zavoda imenuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Izbrani kandidat bo za opravljanje funkcije strokovnega direktorja zavoda sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja mandata.

 

Kandidat mora k prijavi, ki mora biti v slovenskem jeziku, priložiti dokazila o izobrazbi, življenjepis v Europass obrazcu z opisom delovnih izkušenj, dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj ter program dela in razvoja na področju strokovnega dela zavoda za mandatno obdobje štirih let.

 

Zainteresirani kandidati lahko do izteka roka za oddajo prijave pridobijo podatke za pripravo programa dela in razvoja na področju strokovnega dela zavoda. Zahtevek za prevzem dokumentov morajo v tajništvo zavoda podati v pisni obliki in po telefonu en dan vnaprej najaviti prevzem dokumentov. Prevzem dokumentov je možen od ponedeljka do petka od 8.00 – 14.00 ure. Kontaktni elektronski naslov za posredovanje zahtevka za  prevzem dokumentov je: angelca.bizovicar@bgp-kranj.si, telefonska številka za najavo obiska pa (04) 208 28 22.

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in z zahtevanim programom dela in razvoja morajo kandidati posredovati v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj  z oznako »NE ODPIRAJ – razpis za strokovnega direktorja zavoda«. Rok za prijavo je do vključno 15.5.2019. Kot pravočasne se bodo upoštevale tudi prijave, ki bodo posredovane s priporočeno poštno pošiljko najkasneje dne 15.5.2019.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

 

                                               Svet javnega zdravstvenega zavoda

                                               Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

                                               Predsednica mag. Alenka Bradač
»» Arhiv novic

Uporabljamo piškotke!

Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.
Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.