AACI gold AACI platinum AACI ISO 9001
(04) 208 28 00

OPERACIJA "COVID19 - ZAGOTOVITEV KLJUČNE MEDICINSKE IN OSEBNE VAROVALNE OPREME ZARADI EPIDEMIJE"

V okviru projekta 2711-20-0014 z nazivom »Medicinska in varovalna oprema COVID-19« so bila Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj dodeljena namenska sredstva za sofinanciranje kupljene medicinske opreme znotraj operacije »COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« in sicer največ do višine zneska 128.460,00 EUR. Sredstva so bila dodeljena za zavarovanje zdravstvenega osebja pred okužbo s koronavirusom (SARS-CoV-2) in pridobivanju nujno potrebne medicinske opreme za uspešno zdravljenje obolelih s COVID-19.


OPERACIJA »COVID19 - ZAGOTOVITEV KLJUČNE MEDICINSKE IN OSEBNE VAROVALNE OPREME ZARADI EPIDEMIJE«

Operacija »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«

Operacija je namenjena nakupu medicinske in varovalne opreme, namenjene obvladovanju epidemije COVID-19, vključno s povračilom stroškov za nakupe medicinske in varovalne opreme, namenjene obvladovanju epidemije COVID-19, nastalih od 1. 2. 2020 dalje.

Naložbe operacije COVID 19 sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V okviru projekta 2711-20-0014 z nazivom »Medicinska in varovalna oprema COVID-19« so bila Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj dodeljena namenska sredstva za sofinanciranje kupljene medicinske opreme znotraj operacije »COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« in sicer največ do višine zneska 128.460,00 EUR. Sredstva so bila dodeljena za zavarovanje zdravstvenega osebja pred okužbo s koronavirusom (SARS-CoV-2) in pridobivanju nujno potrebne medicinske opreme za uspešno zdravljenje obolelih s COVID-19.

Cilj projekta je zagotoviti potrebno osebno varovalno opremo za zaposlene in medicinsko opremo za uspešno zdravljenje bolezni COVID-19.

Cilji načrtovanih investicij v opremo v okviru operacije COVID-19 so:

  • zagotoviti nujno potrebno funkcionalno – tehnološko ustrezno opremo za zdravljenje bolezni COVID-19;
  • zavarovati zaposlene pred okužbo s koronavirusom (SARS-CoV-2);
  • omogočiti optimalne pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti;
  • posodobitev potrebne zdravstvene infrastrukture;
  • izboljšati delovne pogoje. 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:    http://www.eu-skladi.si/