AACI gold AACI platinum AACI ISO 9001
(04) 208 28 00

Pomembno obvestilo

Obveščam vas, da smo v soboto, 29.8.2020 pri eni od naših zaposlenih v porodnem bloku ugotovili okužbo s COVID-19
Okužila se je v domačem okolju. Zaposlena nima nobenega od znakov ali simptomov okužbe s COVID-19 in je ves čas dela s pacienti uporabljala predvideno in ustrezno zaščitno opremo.

Nemudoma smo izdelali epidemiološko oceno možnosti prenosa okužbe v naši bolnišnici, ki kaže, da je verjetnost prenosa okužbe na porodnice in novorojenčke majhna. Iz obstoječe svetovne literature je razvidno, da novorojenčki niso ogrožena skupina za pojav obolenja z virusom COVID-19. V svetovnem merilu so opisani le posamezni primeri obolenj pri novorojenčkih, ki pa so imeli večinoma prisotna druga spremljajoča obolenja. 

Po posvetu s pristojnim epidemiologom in v skladu z navodili NIJZ in SOBO, smo takoj pričeli izvajati ustrezne ukrepe.  Pri vseh, ki so bili v stiku z okuženo zaposleno so bili odvzeti brisi na COVID-19 in lahko vas obvestimo, da so vsi izvidi negativni.  Pozitivna zaposlena je ostala doma v samoizolaciji. Sodelavke, s katerimi je bila pozitivna zaposlena v tesnem kontaktu, smo izključili iz delovnega procesa in so doma v karanteni.

Iz preventivnih razlogov zamejevanja širjenja obolenja smo v bolnišnici reorganizirali delovne procese in  ločili bivalne prostore že hospitaliziranih porodnic od bivalnih namestitev nosečnic in porodnic, ki šele prihajajo v našo bolnišnico.

Skrbno bomo spremljali epidemiološko situacijo.  Po potrebi bomo izvedli dodatna preventivna testiranja na COVID-19 tudi pri širšem krogu ostalih zaposlenih v bolnišnici. 

Za vse tiste, ki so bili v preteklih dneh v naši bolnišnici hospitalizirani, na pregledih ali obisku in niso bili poklicane s strani območne epidemiološke službe, se pričakuje, da prenos na podlagi omenjene okužbe ni bil možen. Iz razloga, da je virus prisoten in bo prisoten v našem vsakdanu tudi v bodoče, pa še vedno vsem svetujemo, da so pozorni na znake, kot so povišana telesna temperatura, kašelj, bolečine v grlu in se v primeru težav posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom.

Bolnišnica je do nadaljnjega za obiske zaprta. Dovoljeno je le spremstvo partnerja, izključno za čas poroda.

Za dodatne informacije lahko pokličete epidemiološko službo NIJZ OE Kranj na telefonsko številko 04/20 17 161 ali  BGP Kranj na telefonsko številko  051 209 816.

 

Doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.,

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb BGP Kranj

NIJZ in NLZOH, epidemiologinja

 

Aleš Rozman, dr. med.

Strokovni direktor